Ανοιχτή Πρόσκληση Κατάθεσης Ιδεών και Προτάσεων

Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τη NASA,  ανακοινώνει την επίσημη συμμετοχή της χώρας μας στην διεθνή δράση της NASA  NASA Exploration Campaign”.

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση ιδεών και προτάσεων σχετικά με τo “Ηuman and Robotic Exploration activities on and around the Μoon. Η προσπάθεια αφορά στην απόκτηση πληροφοριών γύρω και πάνω στην Σελήνη καθώς επίσης και στην κατασκευή συστημάτων τα οποία θα επιτρέψουν την ανθρώπινη παρουσία στην Σελήνη και πέρα από αυτή.

Συναφώς, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι (Ινστιτούτα, Οργανισμοί, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Βιομηχανίες, Εταιρείες, Ανεξάρτητοι Ερευνητές κ.α.) να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους στον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, αποστέλλοντας τις ιδέες και προτάσεις τους για την περαιτέρω αξιολόγηση και προώθησή τους προς υλοποίηση.

Η πρόταση θα πρέπει να απαρτίζεται από «Executive Summary» (μέγιστος αριθμός λέξεων 200) περιλαμβάνοντας τον τίτλο, τον σκοπό, το υφιστάμενο επίπεδο TRL και το πιθανό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ιδέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως την 23 Νοεμβρίου 2018 στο email του οργανισμού info@hellenicspaceagency.gov.gr

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατάθηκε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (pdf)